Polityka prywatności

Informujemy niniejszym, że:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Reha-Bed Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladź przy ul. Spacerowa 1, e-mail: biuro@rehabed.com.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3)    Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit „b” i „c” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4)    Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5)    posiadają Państwo prawo do:

–         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

      usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

–         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

–         przenoszenia danych,

–         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

–         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6)    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7)    Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, NIP, przez Reha-Bed Sp. Z o.o. z siedzibą w Czeladzi., ul. Spacerowa 1, w celu realizacji transakcji handlowej. 

Zgadzam się na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, NIP, przez Reha-Bed Sp. Z o.o. z siedzibą w Czeladzi., ul. Spacerowa 1, w celu realizacji transakcji handlowej.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Reha-Bed Sp. z o.o.. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mam prawo żądania od Reha-Bed Sp. z o.o. dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”