24. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

 

 

24. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej odbyła się w tym roku hybrydowo – stacjonarnie w Toruniu oraz online.

Tegoroczna konferencja poświecona została temu, jak holistyczne podejście do potrzeb osoby niesamodzielnej kształtuje zmiany w kulturze opieki długoterminowej.

Prelegenci z Polski, USA, Niemiec, Austrii i Finlandii mówili o ważnym zagadnieniu deinstytucjonalizacji, a także o tym, w jaki sposób pogodzić profesjonalną opiekę z jednoczesnym przybliżeniem jej do miejsca zamieszkania osób jej potrzebujących. Poruszone zostały tematy stresu, kryzysów, śmierci, a także tego jak jakość życia jest powiązana ze zdrowiem psychicznym. Nie zabrakło tematów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami w opiece długoterminowej.

Starzejąca się Europa poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie opieki nad ludźmi niesamodzielnymi. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to odpowiedzią tę potrzebę. Od 1998 roku we wrześniowych spotkaniach w Toruniu bierze udział ponad 1000 uczestników z ponad 30 krajów świata:

  • dyrektorzy zarządzający instytutami opieki
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób przewlekle chorych
  • reprezentanci nauki
  • lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci

To największe spotkanie liderów europejskiej opieki długoterminowej. Tu toczy się dyskusja o jej przyszłości.

Oczywiście nie mogło zabraknąć naszej firmy. Dziękujemy za wszystkie spotkania i ważne rozmowy oraz mamy nadzieję spotkać się z Państwem za rok! Tymczasem zaproaszamy do obejrzenia materiału filmowego.